Chai Pet 50ml tròn Ø28mm

Chai Pet 50ml tròn Ø28mm, màu trắng sữa, trong lượng 16gram, chiều cao chai có nắp 185mm, chu vi chai 126mm, chiều cao nhãn 33mm.

Mã SP: CPE0050T02

  • Chất liệu: nhựa PET
  • Thể tích: 50ml
  • Màu trắng sữa.
  • Trọng lượng chai: 16gram.
  • Trọng lượng nắp: 3.7gram
  • Ø cổ 28mm,
  • Chu vi chai: 126mm
  • Chiều cao chai có nắp: 185mm
  • Chiều cao nhãn: 33mm

Giá: Liên hệ